Chat with us, powered by LiveChat

ข้อมูลกิจกรรม

ข่าวสารานุกรม Forex ล่าสุดและสมบูรณ์ที่สุด - นําคุณไปสู่การทําความเข้าใจอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างรอบด้าน

Example blog post alt

เยลเลนเปลี่ยนเพลงของเธอ! อัตราดอกเบี

เยลเลนได้บอกเป็นนัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าม...

ดูรายละเอียด

Example blog post alt

ไม่กลัวคําเตือน CPI ร้อน ดัชนี S&P 500 ไต่ข

การเพิ่มขึ้นของ S&P 500 อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในวิ...

ดูรายละเอียด

Example blog post alt

ข่าวการเงินระดับโลกของ FXCG - 13 มีนาคม 2024

ข้อมูล CPI เดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย! ทองค...

ดูรายละเอียด

Example blog post alt

ข่าวการเงินระดับโลกของ FXCG - 11 มีนาคม 2024

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพัน...

ดูรายละเอียด

Example blog post alt

ทองคําทะยานขึ้นเกือบ 100 ดอลลาร์ในสัปด

พาวเวลล์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าธนาคารกลางสหรัฐอยู่ไ...

ดูรายละเอียด

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ECN ที่ใหญ่ที่สุดในโลก